DigiPress

Highly Flexible WordPress Theme

メニュー

提供中テーマアップデート : 2020/6/8

対象テーマ/バージョン

 • fresco v.2.4.3.0
 • Luminous – BE v.2.2.8.0
 • Clarity – BE v.2.2.8.0
 • Fancie NOTE – BE v.2.2.9.0
 • Macchiato v.2.1.8.0
 • Voyageur v.2.0.7.0
 • Lemon Cream v.2.2.1.0
 • COLORS v.2.3.1.0
 • MAGJAM v.1.5.6.0
 • ESCENA v.1.3.4.0
 • GRAPHIE v.1.3.7.0
 • el plano v.1.5.6.0

アップデート内容

 • [修正] アイコンフォント12個追加。
  追加アイコン:
   ・icon-hammer-wrench
   ・icon-hammer-wrench2
   ・icon-stamp
   ・icon-stamp2
   ・icon-coffee2
   ・icon-pill
   ・icon-construction
   ・icon-stethoscope
   ・icon-pandage
   ・icon-syringe
   ・icon-scissor
   ・icon-haircut
 • [修正] テーマ用サムネイル生成サイズの変更。
 • [修正] CSSの微修正。
追加アイコン
最新版で追加されたアイコン